Skip to main content

Aankondiging wedstrijd DTL 1 – WWC 1

Bêste leden en âlders fan leden fan DTL,

Oankommende sneon 21 jannewaris stiet yn MFA de Ynset foar DTL 1 de topper op it programma tsjin WWC 1. DTL 1 is koprinner yn de 3e klas en de gasten út Wiuwert en Mantgum stean op it 2e plak. Omdat de wedstriid fan DTL 2 net trochgean kin is de wedstriid fan DTL 1 tsjin WWC 1 net om 20.30 oere mar al om 19.50 oere. Kom massaal DTL supporterjen yn disse wichtige wedstriid! Foar eltsenien diet er net by weaze kin is er de moochlikhiid om de wedstriid thús yn de húskeamer te sjen; sjoch derfoar sneontejûn op ús youtube kanaal KV DTL Hantum en siekje de livestream op.

Oant sjen by DTL