Skip to main content

Lid worden?

Bij kv DTL zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Natuurlijk mag je een paar keer proeftrainen voordat je besluit of je wel of niet lid wordt. Voor informatie over de teams kun je elders op deze website kijken.

Lid worden?

Open het opgaveformulier nieuw lid. Dit formulier kun je inleveren bij Hilda Veeninga op de Pastorylân 7 in Hantum. Heb je vragen over dit formulier? Neem dan contact op via e-mailadres info@kvdtl.nl of bel naar 0519571879.

Beëindiging lidmaatschap

Afmeldingen moeten vóór 1 mei worden gedaan. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per eind van het lopende seizoen. Bij afmelden na deze datum is de contributie nog verschuldigd tot het einde van het volgende seizoen.

Het opzeggingsformulier is verkrijgbaar bij de secretaris van het bestuur Hilda Veeninga, Pastorylân 7 te Hantum. Ook kan er een opzeggingsformulier aangevraagd worden via info@kvdtl.nl 

Contributie 2022 – 2023

Alles kost geld

* Zaalleden betalen 12 maanden contributie en 5 maanden reiskosten en kledinggeld.

Een kind met een eigen inkomen wordt als zelfstandige gezien.

Inning van de contributie gebeurt maandelijks door middel van automatische incasso.