Taken van het bestuur

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de commissies ?

Het DB:
- Algehele leiding en verantwoording.
- Financiën / begroting
- Ledenadministratie
- Sponsoring / sponsorkleding
- Vergaderingen AB / Kader DTL / Bond / Regio
- Publiciteit o.a. Hichtepunten, Krant, Radio
- Contact Gemeente
- Verzorgen jubilea
- Klachten behandelen (melden bij secretaresse DB)

De TC:
- Ploegindeling
- Werven en begeleiding nieuwe jonge leden.
- Hoofd- en jeugdtrainers
- Begeleiding jeugdtrainers d.m.v. bijeenkomsten, cursussen
- Scheidsrechters
- Coaches, aanvoerders en leiders
- Autorijders bij jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen.
- Spelerskaarten
- Trainingen: wanneer, waar, hoe laat.
- Wedstrijdprogramma
- Formulieren: km-vergoeding, verslag site/krant, wedstrijdformulieren
- Schoolkorfbal
- Seriedagen, toernooien
- Attenties leden bij ziekte, verjaardag pupillen e.d
- Kampioensfeesten, foto’s.
- Beheer website

De AC:
- Mixtoernooi
- Stratenkorfbal
- Barbecue
- Ontspanning voor de hele vereniging
- Ideeën Coördinator voor jong en oud
- Grote Clubactie
- Financiële acties.

De MAC:
- Onderhoud rond en binnen de gebouwen
- Schoonmaak
- In- en verkoop kantine
- Bemanning kantine
- Verzorgen korfbalmateriaal
- Aanschaf nieuw materiaal
- Verkoop oud materiaal (korven)
- Onderhoud en aanschaf van wedstrijdkleding