Bestuur

Er bestaan binnen DTL een dagelijks bestuur en 3 verschillende commissies. Een beschrijving van de belangrijkste taken van deze commissies vind je op de pagina Taken.

Het bestuur van DTL bestaat uit de volgende commissies en personen:

Bestuur:
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur tezamen met de voorzitters van de drie commissies.
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter Dedde Jan Tilma
Secretaresse Hilda Veeninga
Penningmeester Levi Kuipers
   
 
Technische Commissie
Voorzitter Jan Kuipers
Secretaris Nynke de Graaf
Wedstrijdsecr. senioren en junioren Jacob Posthumus
Wedstrijdsecr. aspiranten en pupillen (06) 17504979
Scheidsrechterszaken/sporthal Isa Mollema
Verenigingsbegeleider Cris Jolmer Jellema
Jeugdzaken Djoke van Oosten
 
Materiaal en Accommodatie Commissie
Voorzitter Botte Hijma
Secretaresse/schoonmaak Franke Hijma
Materiaal/onderhoud Johan Postma
Kantinebeheer Grietje Veeninga
Sleuteladres Familie Veeninga
 
Activiteitencommissie
Voorzitter Pieter Anne Posthumus
Secretariaat Antje Postma
Penningmeester Oane Postma
Bestuursleden Dieneke Blom

 

Naast deze commissies zijn er nog veel meer mensen actief binnen DTL:

Kledingcommissie: Janke Plantinga, Marrit Koster, Anna Veeninga

Scheidsrechters:
Bondsscheidsrechters: Cris Jolmer Jellema / Wietze Hijma
Verenigingsscheidsrechters: Dedde Jan Tilma / Tjibbe Tilma
Jeugdscheidsrechters: Leden van DTL (vanaf de junioren)

Scheidsrechterbeoordelaar: Willem Tilma

Website en media: Hendrik van der Heide - webmaster@kvdtl.nl - www.vanderhei.de

Hoofdtrainer selectie: Jan Wagenaar

En verder… trainers/coaches jeugdploegen, aanvoerders senioren en junioren, leid(st)ers jeugdploegen, ouders van jeugdleden en de zaalcommissaris.

 
 
 
 
Twitter response: "Could not authenticate you."