Sportaccommodaties

Veldcompetitie
DTL speelt tijdens de veldcompetitie op het eigen grasveld in Hantum. Dit veld is prachtig gelegen 'yn 'e bedelte' aan de rand van het dorp Hantum. Het veld met kleedruimtes (geprivatiseerd) en kantine (eigendom) is te vinden op het volgende adres:
"Y
n 'e bedelte", Ternaarderwei 2a, 9147 BW Hantum.

Het kantinebeheer van DTL in handen van Grietje Veeninga. Het sleuteladres is Fam. Veeninga, Pastorylân 7 in Hantum. Voor gebruik van de kantine kun je terecht bij Johan Postma, telefoonnummer (06) 12 37 78 15.

Ga naar Google Maps voor een routebeschrijving naar het sportveld.

Zaalcompetitie
In de zaal speelt DTL in Sporthal 'De Ynset' in Holwerd. Adresgegevens van deze zaal zijn:
Sporthal "De Ynset", De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

Ga naar Google Mapsv
oor een routebeschrijving naar de sporthal.

 

Twitter response: "Could not authenticate you."