DTL 3 - 2017-2018

 

Training:
Trainen mee met de selectie

Trainingstijd:
Veld: dinsdag 19:30 - 21:00 uur
Zaal: donderdag 19:00 - 20:30 uur

Aanvoerder:
Dedde Jan Tilma

Spelers:
Annet Haanstra-Zijlstra
Gepke Kuipers-van der Woude 
Jitske Toren-van der Woude 
Thalita Rozendal 
Sia van der Woude-Wiersma
Thea Kommerie-Bosma
Botte de Vries
Cris Jolmer Jellema
Klaas Herman Postma
Dedde Jan Tilma
Tjibbe Tilma
Wietze van der Woude
Jelle Douwe Miedema
Jurjen Postma
Sander de Wilde

Wedstrijdprogramma
Schema veld voorjaar 2018

No tweets found.