DTL D1 - 2022-2023

 

Trainer: Jurjen Postma
Leidster: Aukje Wiersma

Spelers:
Liesbeth van Oosten
Rick Wiersma
Marrit Postma
Jesse Postma
Gwen de Vries
Alberthe Kuipers
Jelte Plantinga
Rinze Miedema
Klaas Talma
Rudmer Postma

Trainingstijden