Oproep: Bezitters Verklaring Sociale Hygiëne

Kv DTL wil haar Drank- en Horecavergunning up-to-date houden. In iedere vereniging waar alcohol geschonken wordt moeten minimaal 2 mensen met een Verklaring Sociale Hygiëne op de vergunning vermeld staan. Tijdens openingstijden staan er vrijwilligers met een IVA (instructie verantwoord alcoholschenken) of met een SVH (Verklaring Sociale Hygiene) in de kantine in Hantum. Het is van belang om zoveel mogelijk mensen (minimaal 2) te vermelden om aan de vereisten te blijven voldoen.

Wie is er in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne en bereid om te worden vermeld op de Drank- en Horecavergunning?

Stuur dan een e-mail naar alma-dijkstra@hotmail.com
Alvast bedankt!
MAC KvDTL