Contactgegevens

Informatie over en het adres van het sportveld en de sporthal staan op de pagina Accommodaties.

Algemeen e-mailadres
dtl.hantum@knkv.net

E-mailadres website
webmaster@kvdtl.nl
Verslagen voor de media/website: zondagochtend vóór 12:00 uur aanleveren!

Wedstrijdsecretaresse senioren en junioren
Sippy Hiemstra
e-mail: sippyhiemstra@hotmail.com - tel. (06) 222 670 94

Wedstrijdsecretaris jeugd
Gerie Meijer
e-mail: geriemeijer@knid.nl tel. (06) 252 229 97

Aanmelden/opzeggen lidmaatschap
Hilda Veeninga (secretaresse DB)
e-mail:dtl.hantum@knkv.net  tel. (0519) 57 18 79

Klachten
Hilda Veeninga (secretaresse DB)
e-mail:dtl.hantum@knkv.net tel. (0519) 57 18 79

Sponsoring
Willem Tilma
e-mail: willemtilma@knid.nl 

Kantinebeheer en sleuteladres
Bauke Zijlstra
Smidstrjitte 37
Hantum, tel. (0519) 57 18 52