Contactgegevens

Informatie over en het adres van het sportveld en de sporthal staan op de pagina Accommodaties.

Algemeen e-mailadres
info@kvdtl.nl 

E-mailadres website
webmaster@kvdtl.nl
Verslagen voor de media/website: zondagochtend vóór 12:00 uur aanleveren!

Wedstrijdsecretaris senioren en junioren
Jacob Posthumus
e-mail: jacobposthumus@hetnet.nl - tel. (06) 134 401 24

Wedstrijdsecretaresse jeugd

Aanmelden/opzeggen lidmaatschap
Hilda Veeninga (secretaresse DB)
e-mail: info@kvdtl.nl  tel. (0519) 57 18 79

Klachten
Hilda Veeninga (secretaresse DB)
e-mail: info@kvdtl.nl tel. (0519) 57 18 79 

Sponsoring
Willem Tilma
e-mail: willemtilma@knid.nl 

Kantinebeheer en sleuteladres
Grietje Veeninga
Hantum
Tel. (06) 52115388 
e-mail: grietjeveeninga@gmail.com 

Twitter response: "Could not authenticate you."